Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Tilsyn føres i forbindelse med bygge- og/eller anlægsprojektet.

 

Ved tilsyn af udgravninger udføres ud over inspektionen også vingeforsøg sammenholdt med en visuel geologisk bedømmelse. Der føres kontrol af byggegrubers forsvarlighed og stabilitet.
 
Viser vandspejlsforholdene sig at give anledning til problemer i forbindelse med udgravningen, kan HASBO AS hurtigt etablere en grundvandssænkning.

 


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk