Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Geotekniske undersøgelser tilpasses projektets omfang og størrelse for at afdække den nødvendige viden om jordbundsforholdene.

 

Orienterende undersøgelser

Under almindelige forhold, hvor der forventes en simpel lagfølge af muld- og fyldlag over intakte funderingsegnede lag. Der udføres enkelte boringer og/eller gravninger med nødvendig styrkemålinger. Registrering af muld- og fyldlag.

 

Geotekniske undersøgelser

Geotekniske boringer til nødvendig dybde med styrkemålinger og etablering af pejlerør for vandspejlsmåling. Laboratoriearbejde med ingeniørgeologiske bedømmelse, klassifikation og bestemmelse af deformationsparametrer. Rapportering med optegnede boreprofiler, angivelse af styrkeparametrer og anbefalinger til funderingstype.

 

Økonomiske beregninger

Der kan udarbejdes overslag på omkostninger ved forskellige funderingsmetoder for det konkrete bygge- og/eller anlægsprojekt. Dermed kan ekstra omkostningerne til fundering for det aktuelle projekt estimeres.

 


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk