Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Sikring af brønde og boringer mod lodret nedsivning

 

Boringer udført før 1980'erne er som regel ikke sikret mod lodret nedsivning eller det, der også kaldes "Skorstenseffekten". I nye boringer bliver boringen altid forseglet mindst ét sted med et impermeabelt bentonitlag. Dette sikrer at der ikke kan nedsive overfladevand på ydersiden af borerøret. I mange tilfælde opdages skorstenseffekten ved at der er bakteriekim eller pesticider i boringens vand.

 

HASBO AS har udviklet en metode, hvor der ved injicering af en bentonitsuspension lukkes hermetisk af for lodret nedsivning langs med borerøret. Hvis man vil sikre at drikkevandskvaliteten i det primære reservoir og boringens vand ikke er sårbart overfor skorstenseffekten, er der ofte kun den mulighed at foretage en forsegling af boringen.

 


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk