Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Regenerering af boringer

 

Enhver boring i drift vil med tiden tabe effektivitet, eller specifik kapacitet, på grund af inkrusationer hidrørende fra udskillelse af tungt opløselige salte som f.eks. okker og mangan i de vandførende lag.

 

Når boringens effektivitet forringes medfører det, at pumpen ved samme afsænkning leverer mindre vand eller at pumpen med samme ydelse skal overvinde en større geometrisk løftehøjde. Begge situationer medfører øget energiforbrug og derved større omkostninger for vandværket.

 

HASBO AS har udviklet metoder til effektiv regenerering af alle typer boringer. Metoder der ofte giver boringerne en større effektivitet end ved udførelsen. En regenerering bør baseres på en løbende kontrol af hver enkelt boring med f.eks. bestemmelse af specifik kapacitet. Udfra målingerne fastlægges den optimale vedligeholdelses- og regenereringsplan.

 


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk