Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Borearkiv

 

Vandindvinding og boringer har gennem næsten et halvt århundrede været selskabets hovedaktivitet og vi råder over et borearkiv der rummer ca. 10.000 selvudførte boringer.

 

For selskabets væsentligste kunder sorteres oplysninger i en let tilgængelig database opdelt efter vandværk, kildeplads og boring. Databasen rummer mulighed for vores service overfor selskabets kunder der herigennem kan indhente viden om hver enkelt borings historie.

 

Oplysningerne i databasen danner basis for design af nye boringer, kildepladsvurderinger og vedligeholdelsesprogrammer for de enkelte boringer. Selskabet råder over boremaskiner samt måleudstyr til løsning af alle forekommende boreopgaver.

 


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk