Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

HASBO AS udfører geotekniske undersøgelser og yder rådgivning i relation til fundering.

 

Skal der bygges nyt, bygges om, bygges til, udbedres skader?

 

HASBO AS undersøger og rådgiver om forholdene i jorden.

 

HASBO AS kan være din boreentreprenør eller gennemføre hele undersøgelser, lige fra de indledende undersøgelser over de geotekniske undersøgelser til beregning af de økonomiske konsekvenserne ved den nødvendig fundering.

 

HASBO AS udføre tilsyn af funderingen ved bygge- og anlægsprojekter så det sikres at det udføres sikkert og korrekt. Hvis projektets gennemførelse kræver grundvandssænkning tilbyde HASBO AS etablering og drift af grundvandssænkningsanlæg i anlægs- og byggefasen.


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk