Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Myndighedsbehandling

 

I forbindelse med anlægsprojekter skal der ofte indhentes tilladelse fra myndighederne.

 

HASBO AS kender den lange liste af love og bekendtgørelser og tager dialogen med myndighederne med henblik på at gennemføre anlægsprojekter mest optimalt i forhold til gældende lovgivning.

 


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk