Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Grundvandssænkning

 

På basis af viden om jordbundsforholdene og hydrogeologiske overvejelser i forbindelse med udgravninger, er det ofte nødvendigt at sænke grundvandsspejlet.

 

HASBO AS kan udføre projekteringen af grundvandssænkningen, såvel som etablere og forestå driften af et grundvandssænkningsanlæg.

 

HASBO AS udfører vandspejlssænkninger ved pumpning fra filterboringer eller ved hjælp af sugespidsanlæg. HASBO AS kan etablere filterboringer i alle gængse dimensioner og dybder, samt nedspule eller nedbore sugespidser.

 

I forbindelse med grundvandssænkningsanlæg kan vi levere et fuldstændigt alarmanlæg med nødgeneratorer og alarmtavler, alt indbygget i containere og parat til øjeblikkelig montage på arbejdsstedet.

 

HASBO AS kan være Deres samarbejdspartner i hele processen; fra de indledende hydrogeologiske undersøgelser til etablering og drift af selve grundvandssækningsanlægget.


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk