Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Undersøgelse og rådgivning af forurening

 

HASBO AS tilpasser undersøgelsen så den udføres mest optimalt. Undersøgelsen kan f.eks. danne grundlag for sikring af indeklimaet i boligbyggeri, grundlag for økonomiske overslag ved håndtering af jorden, afgrænse en grundvandstruende eller en egentlig grundvandsforurening.

 

For en given lokalitet kan der indledningsvist udarbejdes en historisk redegørelse med henblik på at få en viden om hvilke kemiske stoffer der kan være forurenet med, og hvor de kan forventes.

 

En indledende miljkøteknisk undersøgelse kan gennemføres ud fra eksisterende viden.

 

Viden om forurening anvendes ved supplerende undersøgelser til afgrænsning af forureningens udbredelse i jorden, grundvandet og poreluften.

 

HASBO AS's ydelser dækker:

  • Historisk redegørelse
  • Undersøgelsesoplæg
  • Jordbundsundersøgelser
  • Poreluftmålinger
  • Vandprøvetagning
  • Afgrænsning af forureninger
  • Riskikovurdering
  • Vurdering af omkostninger

     


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk