Artikler Kontakt Jobs Om Hasbo

Vandforsyning

 

Vandindvinding og boringer efter vand har gennem næsten et halvt århundrede været HASBO AS's hovedaktivitet og der rådes i dag over et borearkiv med ca. 5.000 selvudførte boringer.

 

Borearkivet benyttes i forbindelse med valg af boremetode, boringsdesign samt vurdering af den mulige oppumpede vandmængde ved etablering af nye boringer og kildepladser.

 

HASBO AS leverer således ydelser, som løser et bredt spektrum af de problemstillinger der mødes i forbindelse med vandforsyning og driften af vandværker og kildepladser. HASBO AS etablerer nye vandforsyningsboringer, regenererer og lukker eksisterende boringer. HASBO AS yder rådgivning omkring etablering af nye boringer og kildepladser og der udføres hydrogeologiske undersøgelser.

 

Desuden udfører HASBO AS:

  • Prøvepumpning
  • Rensning af råvandsledninger
  • Etablering af råvandsstationer og måleudstyr
  • Levering af pumper
  • Sløjfning af boringer og brønde 

 


HASBO AS • Holmetoften 5 • DK-2970 Hørsholm • Tlf +45 45763388 • Fax +45 45760073 • e-mail: hasbo@hasbo.dk